Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria sporządza, opiniuje i analizuje projekty wszelkiego rodzaju występujących w obrocie gospodarczym w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, budowlanego, bankowego, pracy, nieruchomości, autorskiego itp.

Analizując potrzeby Klienta, Kancelaria doradza w wyborze właściwego rodzaju zabezpieczeń zawieranej przez Klienta transakcji, proponuje klauzule umowne, które należycie zabezpieczć jego interesy. Udziela także Klientom pomocy w ustanowieniu wszelkiego rodzaju zabezpieczeń wymaganych przez zawarte przez Klienta umowy.

Na życzenie Klienta Kancelaria w szczególności:

  • uczestniczy w negocjacjach;
  • przeprowadza kompleksową analizę zawartych przez Klienta umów, dokonuje ich interpretacji;
  • nadzoruje prawidłowość wykonania zawartych umów;
  • dochodzi roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wszelkiego rodzaju umów.