Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy, w tym:

— konsultacje i doradztwo w sprawach dotyczących:

 • aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych,
 • przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,
 • wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych,
 • wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • rozwiązywania sporów pracowniczych w postępowaniu pozasądowym,
 • praw i obowiązków pracowniczych,
 • pakietów socjalnych.

— a także weryfikację i przygotowanie:

 • umów o pracę z pracownikami oraz innych dokumentów pracowniczych,
 • umów z członkami zarządu (kontraktów menedżerskich oraz programów opcji menedżerskich),
 • wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in.. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pożyczek pracowniczych,
 • umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności,
 • układów zbiorowych i porozumień zbiorowych.