Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom - niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne), świadczenie pełnej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego w tym w sprawach dotyczących:

  • optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • rejestracji przedsiębiorców we właściwych rejestrach, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów, wypełnianie stosownych druków,
  • obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
  • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy,
  • opracowywania porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
  • rozwiązywania sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/ akcjonariuszami,
  • przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz łączenia i podziału spółek prawa handlowego,
  • nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
  • postępowania likwidacyjnego w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.