Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Art. 43 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje jedno z najbardziej fundamentalnych praw, jakie przysługują oskarżonemu w procesie karnym - prawo do obrony. Treść tego prawa, ogólnie rzecz biorąc, sprowadza się do dwóch aspektów - podejmowania wszelkich działań przewidzianych przepisami regulującymi postępowanie karne celem dowodzenia swej niewinności, jak i posiadania obrońcy, przy czym zauważyć trzeba, że obie wskazane wyżej sfery łączą się ze sobą nierozerwalnie, tworząc pewną funkcjonalną całość. Kodeks postępowania karnego zezwala na występowanie w charakterze obrońcy osobom uprawnionym do obrony według Prawa o adwokaturze.

Retoryka debaty publicznej ostatnich czasów sprawia, że występowanie w sprawach karnych traktuje się niekiedy jako "zło konieczne", dając priorytet innym fragmentom działalności adwokackiej. Próbuje się twierdzić, iż "przestępcy" nie zasługują na rzetelny proces i odmawia się uznawania ich podstawowych praw. Jednocześnie obrońców traktuje się jako osoby, których udział w postępowaniu polega na "wynajdywaniu kruczków prawnych", "znajdowaniu dróg, by prawo obejść", a zatem, krótko rzecz ujmując, na tzw. procesowym matactwie.

Polemika z tak absurdalnymi twierdzeniami w mojej ocenie po prostu nie ma sensu. Uznając jednak wskazane powyżej opinie za absolutnie bezzasadne, uważam, że najlepszym sposobem ich dezawuowania jest odpowiednia, rzetelna, zgodna z ugruntowanymi standardami wypracowanymi przez Adwokaturę postawa obrońcy w toku postępowania. Stanowisko swoje staram się realizować w codziennej praktyce, występując jako obrońca w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych.

Stoję na stanowisku, że oskarżonemu, nawet o najcięsze zbrodnie, przysługuje prawo do rzetelnego procesu oraz związane z nim bezpośrednio prawo do obrony. Korzystanie z pomocy obrońcy częstokroć ze względu na skomplikowany charakter sprawy jest niemal konieczne, by zwrócić organom prowadzącym uwagę na wszystkie istotne okoliczności występujące po stronie oskarżonego, a które mogą mieć dla rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie. Człowiek w obliczu sprawy, której wynik może mieć wpływ na jego podstawowe dobra, w tym wolność osobistą, pod wpływem emocji, stresu, niejednokrotnie nie jest w stanie skorzystać w sposób pełny z wszystkich przysługujących mu uprawnień procesowych. Nie należy również zapominać, iż także w obliczu spraw z pozoru błahych, na pierwszy rzut oka oczywistych często po gruntownej analizie materiału pojawiają się poważne wątpliwości co do okoliczności, które wcześniej przyjmowano jako jednoznaczne, a które to okoliczności mogś mieć znaczenie pierwszorzędne. Więc i w tych sprawach, w których, kolokwialnie mówiąc, stawka nie jest aż tak wysoka, pomoc profesjonalisty może okazać się konieczna dla osiągnięcia rozstrzygnięcia korzystniejszego dla oskarżonego.

Nie należy równocześnie zapominać, że udział adwokata w postępowaniu karnym to nie tylko obrona. Przepisy bowiem umożliwiają występowanie także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego. Jest to konkretyzacja wprowadzonej aktualnie obowiązującym kodeksem postępowania karnego naczelnej zasady, nakazującej w procesie karnym uwzględniał prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Udział pokrzywdzonego w procesie częstokroć związany jest z powtórką traumatycznych zdarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości, czy też z jego wtórną wiktymizacją. Chcąc uniknąć tych nieprzyjemnych, krępujących oraz stresujących sytuacji pokrzywdzeni rezygnują z dochodzenia przysługujących im praw. Ochrona interesów pokrzywdzonego z powodzeniem może być więc zagwarantowana przez udział w postępowaniu jego pełnomocnika.

W związku z powyższym, niniejszym oferują Państwu swoje usługi w zakresie postępowania karnego, karnoskarbowego oraz wykroczeniowego. Zapewniam profesjonalne podejście, dyskrecją oraz pełną poufność w odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących sprawy. Mogą być Państwo pewni, że nie zawiodę zaufania, którym obdarzają mnie Państwo w związku z powierzeniem mi prowadzenia sprawy.

Adwokat Jan Znamiec