Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych.

Oferujemy naszym Klientom:

 • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;
 • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości i innych aktywów;
 • pomoc prawną oraz reprezentowanie inwestora przy inwestycjach niepożądanych społecznie;
 • pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane;
 • reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę;
 • obroną praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach;
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie konsorcjum inwestycyjnego;
 • przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane, o wykonanie budynków mieszkalnych w stanie surowym lub pod klucz, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne;
 • przygotowanie i weryfikację umowy o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych;
 • pomoc prawną dla inwestora przy tworzeniu procedur i instrukcji dotyczących budowy i organizacji placu budowy;
 • pomoc prawną przy umownym wyodrębnianiu własności lokali;
 • organizacją oraz pomoc w ukonstytuowaniu wspólnot mieszkaniowych;
 • przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie zarządu nieruchomością wspólną;
 • mediacje oraz reprezentacją Klienta w konfliktach na tle zarządu i korzystania z nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego;
 • pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską;
 • obronę interesów wykonawców robót budowlanych;