Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria oferuje opracowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji operacji walutowych:

  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych - regulaminów, wzorów;
  • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń;
  • opracowywanie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody;
  • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej postępowań windykacyjnych wobec dłużników;
  • reprezentację instytucji finansowych przed organami sprawującymi czynności kontrolne;
  • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.