Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, rejestracji, ochrony i obrotu znakami towarowymi oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

Doradzamy naszym Klientom przy negocjowaniu i tworzeniu umów dystrybucyjnych i licencyjnych.

Doradzamy w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł na podstawie polskich przepisów prawa autorskiego oraz konwencji międzynarodowych.

Reprezentujemy Klientów w kontaktach ze stowarzyszeniami zrzeszającymi twórców, artystów wykonawców, producentów, których statutowym zadaniem jest miedzy innymi wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim.

W szczególności oferujemy pomoc prawną obejmującą:

 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami;
 • prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych;
 • obsługę produkcji filmowych, w tym przygotowanie umów koproducenckich, umów z twórcami i aktorami, negocjowanie linii kredytowych;
 • obsługę wydawnictw książkowych, w tym przygotowanie umów wydawniczych, umów z tłumaczami i twórcami oprawy graficznej;
 • reprezentowanie artystów i wykonawców przy kontraktach dotyczących wydań fonograficznych;
 • przygotowywanie zezwoleń i umów na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku;
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych;
 • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków towarowych, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi;
 • rejestracje w Urzędzie Patentowym znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych;
 • opracowywanie dla firm wewnętrznych procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo oraz innych oznaczeń używanych w związku z prowadzoną działalnością;
 • przygotowanie i weryfikacją umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii [know-how];
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów.