Kontakt

Adwokat Jan Znamiec

Adres:

ul. Krowoderska 5/2a
31-141 Kraków

tel.:    12 422 82 06
fax:    12 428 06 80
GSM:  601 508 365

e-mail: jan.znamiec@adwokatura.pl

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9-20
Wtorek: 9-20
Środa: 9-14
Czwartek: 9-20
Piątek: 9-14

Niepołomice

Kościuszki 10 
Niepołomice 32-005 

Prawo administracyjne stanowi jedną z podstawowych dziedzin specjalizacji Kancelarii. Wynika to przede wszystkim z doświadczeń zawodowych adwokata Jana Znamca, który pierwsze doświadczenia i wiedzę w tej dziedzinie zdobywał pracując jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pogłębianie doświadczeń w tym zakresie było możliwe w trakcie kilkuletniej pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Obecnie adwokat Jan Znamiec jest wykładowcą i egzaminatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo - administracyjnego.

Oferujemy zatem profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

  • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
  • odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
  • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami
  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.